Υπηρεσίες και εξειδίκευση

Η BioCar απο την ίδρυσή της έχει δεσμευτεί στην εφαρμογή της τεχνολογίας προς όφελος τόσο των πέλατων όσο και του περιβάλλοντος.
Χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία στον καθαρισμό οχημάτων, η BioCar μπορεί να προσφέρει πραγματικό βιολογικό καθαρισμό του αυτοκινήτου χωρίς την χρήση χημικών και την σπατάλη πολύτιμού νερού.
Με βάση τα παραπάνω και έχοντας κατανόηση του δύσκολου οικονομικού κλίματος, που επικρατεί στην Ελλάδα, στην BioCar προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε εξαιρετικές τιμές, διατηρώντας πάντα το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών στο υψηλότερο δυνατό.