Καθαρισμός αυτοκινήτων με ατμό
Εξωτερικό πλύσιμο
Βιολογικός καθαρισμός
 
Ξεθάμπωμα φαναριών
 
Πλύσιμο μηχανής
 
Γυάλισμα - Κέρωμα